Denne slekta inneholder 34 arter, hvorav én forekommer i Europa og Norge, aksmose Cryphaea heteromalla. Artene i denne slekta har eggrunde til smalt eggrunde blad. Sporofytter forekommer vanlig og disse sitter gjemt innimellom hunnbladene.