Hjelmmose er en liten tuedannende art med karakteristiske lysegrønne til blågrønne skudd. Bladene er arrangert i rader slik at skuddene ser femkantete ut. Arten vokser vanlig i fjellområder, gjerne på steder som er fuktige eller har vekslende fuktighet gjennom året. Arten er vanlig i hele fjellkjeden.

Kjennetegn

Hjelmmose har lysegrønne til blågrønne skudd som vanligvis blir 1–3 cm høye, men skuddene kan være mindre på svært værutsatte steder. Skuddene vokser i tette tuer som er vevd sammen av brune til svarte rhizoider. Bladene er opprette og sittende i fem rette og tydelige rader oppover stengelen. Bladene er ovalt triangulære og tydelig tilspisset. I bladspissen finnes en del tenner i bladkanten. Bladnerven er bred og kraftig og løper ut i den ytterste bladspissen. Sporofytter forekommer nokså vanlig, men man finner også ofte sterile tuer. Sporehuset er kort og nærmest rundt og med et peristom som er sammenvokst i spissen. Sporene er 45–55 µm og tydelig papilløse. 

Forvekslingsarter

Hjelmmose kan ikke forveksles med andre arter.

Økologi

Hjelmmose vokser på fuktig torv- eller sandblandet jord i fjellet. Den kan både vokse i fjellhei og snøleier, men trives best der det i det minste tidvis er litt fuktig. Arten foretrekker fattig til intermediært substrat. 

Utbredelse

Arten er utbredt i hele fjellkjeden. I Nord-Norge går arten ofte ned til kysten. Arten finnes i Sverige, Island, Finland og på Færøyene. I tillegg er den påvist i Skottland og Alpene, samt i Asia, nord i Nord-Amerika og på Grønland.