Det finnes tre arter i denne slekta globalt og to av disse er påvist i Europa. I Norge er det én art, ryemose Antitrichia curtipendula. Arten er vanlig i lavlandsstrøk nord til Troms.