Nye arter for Norge i forskjellige grupper akvatiske invertebrater
  Nye arter for Norge
Slimsporedyr Myxozoa  
Ceratomyxidae 3
Myxidiidae 3
Myxobolidae 2
Parvicapsulidae 2
Sinuolineidae 6
Sphaeromyxidae 3
Nesledyr Cnidaria - Hydrozoa 8
Slimormer Nemertea 13
Hoplonemertea 8
Paleonemertea 3
Heteronemertea 2
Pansermarker Kinorhyncha 6
Flatormer Platyheminthes - Gyrodactylidae 6
Bløtdyr - Mollusca  
Sacoglossa 2
Lungesnegler Pulmonata 1
Nakensnegler Nudibranchia 12
Notaspidea 1
Boblesnegler Cephalaspidea 3
Kammaneter Ctenophora 1
Svamper Porifera  
Kalksvamper Calcarea 2
Glassvamper Hexactinellida 6
Horn- og kiselsvamper Demospongiae 24