Nye arter krepsdyr for Norge

  Nye arter for Norge
Storkrepser Malacostraca  
Halekrepser Cumacea 7
Amfipoder Amphipoda 15
Maxillopoda  
Rankefotinger Cirripedia 1
Hoppekreps Copepoda 14
Muslingkreps Ostracoda 13