Nye arter for Norge i forskjellige grupper stilksporesopp
  Nye arter for Norge
Skivesoppordenen Agaricales  
Slørsopper Cortinariaceae 56
Trevlesopper Crepidotaceae 4
Dvergknoller Hymenogastraceae 11
Entolomataceae (Rødsporesopper) 43
Kantarellordenen Cantharellales 9
Frynsesoppordenen Theleporales 8
Skrukkeøreordenen Auriculariales 28
Fiolgubbeordenen Gomphales (Korallsopper) 14
Tåresoppordenen Dacrymycetales 5
Atractiellales 12
Gelésoppordenen Tremellales 9
Andre stilksporesopper 20