Nye arter for Norge i forskjellige grupper terrestriske invertebrater (ikke insekter og edderkoppdyr)

 

Artsgruppe Nye arter for Norge
Fåfotinger Pauropoda 1
Spretthaler Collembola  
Entomobryidae 1
Hypogastruridae 5
Isotomidae 5
Neanuridae 1
Odontellidae 2
Onychiuridae 3
Sminthurididae 1
Bjørnedyr Tardigrada  
Heterotardigrada 5
Eutardigrada 10