Krepsdyr er en stor og artsrik gruppe som finnes omtrent overalt hvor det er vann. På dyphavet, i fjæra, i elver, innsjøer og i myra. Over 50 nye arter for Norge har blitt funnet, og flere kommer til gjennom nye kartleggingsprosjekter.

Tanglopper, rur, reker, krabber, skjoldkreps, raudåte og marflo er eksempler på kjente krepsdyr. Men det finnes utolig mange dårlig kjente grupper! Mange slike grupper har blitt studert siden Artsprosjektet starter opp. 

I hver av gruppene muslingkreps, hoppekreps og amfipoder har det blitt funet over ti nye arter for Norge, mens det også har blitt funnet nye arter halekrepser og én rankefoting som ikke var registrert i Norge fra før.

Blant hoppekrepsene finner vi tre nye arter for Norge i orden Calanoida og elleve i orden Harpacticoida. I sistnevnte er de fleste artene i familien Cathocamptidae. I klassen muslingkreps er det flest nye arter for Norge i familiene Candonidae og Cyprididae, som begge er i orden Podocopida. Alle de nye artene for Norge i familie Harpacticoida og alle muslingkrepsene er arter som lever i ferskvann.

Trykk på navnene til artsgruppene for å lese mer om dem. For noen grupper, som for eksempel muslingkreps leder lenken til grundige beskrivelser på "Arter på nett". Du kan også trykke på søylene for å lese mer om prosjektene som fant de nye artene.

Nye beskrevne og ubeskrevne arter

Det har blitt beskrevet to nye krepsdyr-arter for vitenskapen i løpet av prosjektene. Begge er marine amfipoder, og har fått navnene Amphilochus anoculus og Monoculodes bousfieldi.

I tillegg til de nye artene som har blitt beskrevet for første gang, er det funnet omtrent 20 arter krepsdyr som sannsynligvis er nye for vitenskapen, og fremdeles ikke har blitt beskrevet.

Pågående prosjekter

Det er flere pågående prosjekter som har krepsdyr som fokusområde. "HYPCOP" har fokus på hoppekreps i dyphavet, mens "NorAmph2" ser på amfipode-arter i overfamilien Lysianassoidea. Det er meget mulig at det blir funnet nye krepsdyr-arter i "Varme kilder og kalde gassoppkommer" og "Biodiversitet i algebeltet" også!