Sju nye kartleggingsprosjekter med støtte fra Artsprosjektet starter opp i løpet av 2020. Et bredt spekter av artsgrupper fra en rekke naturtyper skal undersøkes.

Hvert år deler Artsprosjektet ut støtte til kartlegging av dårlige kjente artsgrupper. Målet med Artsprosjektet er å øke kunnskapen om de artene vi vet lite om, spesielt med tanke på hvilke arter som faktisk finnes i Norge, og deres taksonomi og utbredelse.

Parasittveps – Overfamilien Ceraphronoidea

Ceraphron bispinosus er en parasittveps. Denne ble funnet i Vågå.

Parasittvepsene i Ceraphronoidea parasitterer som regel larvene til andre insekter. Det finnes mye materiale som er samlet inn tidligere, men som ennå ikke er artsbestemt, som gjengen fra NINA skal ta tak i. I tillegg skal de samle inn mer veps, og se om de kan finne noen nye arter for Norge.

Les mer om prosjektet her!

Archaeorhizomycetes

Bilde av Archaeorhizomycetes fra Sverige tatt med elektronmikroskop.

Denne soppgruppen er nylig beskrevet for første gang, og det skjedde i Sverige. Nå går et forskerteam tilknyttet Institutt for Biovitenskap ved UiO i gang med å kartlegge denne soppklassen i Norge. Disse soppene lager ikke noe overjordisk fruktlegeme, så de kan bli vanskelige å finne.

Les mer om prosjektet her!

Midd i atlantiske høymyrer

Limnozetes rugosus er i ordenen hornmidder, hvor de fleste artene er nedbrytere.

Midd er en svært artsrik dyregruppe i myr, og det er godt mulig det finnes arter her som ingen har sett før. Atlantisk høymyr står på den norske rødlista for naturtyper, og det kan derfor være ekstra interessant for forskerne fra Universitetsmuseet i Bergen å kartlegge midd i denne naturtypen.

Les mer om prosjektet her!

Hjuldyr i små, kystnære dammer

På dette hjuldyret, Limnias melicerta, sitter hårkransen som har gitt dyregruppen sitt navn oppe til venstre på dyret.

Hjuldyrene er bittesmå dyr som hovedsakelig lever i ferskvann, gjerne i dammer uten fisk. Prosjektdeltakerne fra NTNU Vitenskapsmuseet skal rote rundt i små ferskvannsdammer i Agder og Finnmark for å se hvilke arter hjuldyr som lever i nærheten av havet.

Les mer om prosjektet her!

Fauna fra varme kilder og kalde gassoppkommer

En ROV leter etter bunnfauna i Arktis.

Marine kilder og gassoppkommer skaper naturtyper med arter som er spesielt tilpasset dette miljøet, og som kanskje ikke finnes så mange andre steder. Ved hjelp av miniubåter skal forskerne ved Institutt for biovitenskap på UiB kartlegge artsmangfold ved marine kilder og gassoppkommer.

Les mer om prosjektet her!

Lavboende sopp

De svarte flekkene er en lavboende sopp som lever på laven puteklorlav Pleopsidium chlorophanum.

Det er ikke så mange som vet at det finnes sopper som bor på lav! Noen sopper parasitterer lavene, noen lever i symbiose med lavene og andre bryter ned døde laver. Nå skal forskere ved NTNU Vitenskapsmuseet finkjemme fire områder i Midt-Norge for denne artsgruppen.

Les mer om prosjektet her!

Biodiversitet i det marine algebeltet

Schlossersekkdyret Botryllus schlosseri er et kolonisekkdyr. Kanskje finnes det flere kolonisekkdyr på tangen langs kysten?

Algene i havet skaper mange forskjellige livsmiljøer for små dyr. Forskere fra Naturhistorisk museum i Oslo skal lete etter nye og dårlige kjente arter av blant annet sekkdyr, kalkrørsormer og spionider. De kommer til å snorkle seg rundt og ta med seg tangbiter for å lete etter smådyr på dem.

Les mer om prosjektet her!