Stavanger Museum avholdt workshop med fokus på den artsrike gruppen darwinvepser i august 2022.

Darwinvepser Ichneumonidea er en artsrik gruppe parasittveps, hvor det sannsynligvis er mange ukjente arter. Norske fagpersoner, forskere og amatørentomologer har fått sjansen til å møte internasjonale eksperter på artsgruppen for å utveksle kunnskap seg i mellom.

Workshop’en ble avholdt på Revtangen ornitologiske stasjon 3.-7. august i 2022 med 13 deltagere. I løpet av workshop’en var å ha fokus på noen utvalgte underfamilier, Ichneumoninae, Banchinae, Ophioninae og Pimplinae. Det ble arrangert to feltturer. Denne og den forrige workshop’en på Revtangen OS i 2019 har resultert i dannelsen av en gruppe dedikerte Darwinveps-entusiaster, der de fleste publiserer sine funn på Artsobservasjoner. En publikasjon er sendt til Journal of Entomology som presenterer 63 nye arter for Norge av Ichneumonidae. Mange av disse ble identifisert eller bekreftet på disse workshop’ene.