NTNU Vitenskapsmuseet skal avholde workshop med fokus på lavboende sopp i fjellet i 2022.

Blant lavboende sopp forventes høy uoppdaget artsrikdom. Gruppen er svært variabel, bestående av livsformer som parasittisme, symbiose og nedbrytere. Lavboende sopp har evolvert uavhengig flere ganger og finnes derfor spredt utover i «sopp-livets tre». Det er få personer i Norge med god kunnskap om denne soppgruppen. Både norske og internasjonale eksperter og fagpersoner får gjennom dette nettverkstiltaket muligheten til å møtes i de varierte fjellområdene på Dovre for å utveksle kompetanse og fremskaffe mer kunnskap om lavboende sopp i norske fjell. For å dele kunnskapen også med den nye generasjon biologer, legges det opp samlokalisering av aktiviteter i tid og rom med Norsk Lavforening.

Informasjon om tid og sted for dette arrangementet vil komme senere.