BioFokus arrangerte nettverkstiltak med fokus på moser i ferskvann og våtmark i kalkområder i sørlige lavlandsstrøk på Østlandet i oktober 2020.

BioFokus samlet nasjonale moseeksperter, i tillegg til personer som jobber med mose og unge lovende bryologer. Sammen fremskaffet de kunnskap om mosefloraen i ferskvann og våtmark (utenom myr) på kalkgrunn i sørlige lavlandsstrøk på Østlandet, nærmere bestemt i Vestfold og Telemark. De besøkte kalksjøer, sumper, elver, bekker og fuktige miljøer påvirket av skjellsand.

Disse naturtypene i denne regionen er artsrike, det ble funnet flere lokaliteter for sjeldne mosearter, og 11 rødlistede moser ble funnet. Blant dem var flokekrypmose Hygroamblystegium varium s.s.som ikke har blitt funnet på flere tiår. I tillegg ble den store, sjeldnde og truede kjempetjernmose Calliergon megalophyllum funnet ved Rønneberg i Hof. Funnene vil bli brukt i arbeidet med den neste Rødlista for arter.

Nettverkstiltaket førte til økt mose-entusiasme og at mosekunnskap ble overført fra en generasjon til neste.