Fremmede arter i Norge – med økologisk risiko, populært kalt Fremmedartslista 2018, viser hvilken økologisk risiko fremmede arter kan utgjøre for naturmangfoldet i Norge. I Fremmedartslista finner du alle fremmede arter som allerede er etablert eller antas å kunne bli det innen 50 år.

  • Last ned Fremmede arter i Norge - med økologisk risiko 2018 (til høyre)
  • Publikasjonen finnes ikke som trykksak