Ceraphron bispinosus i familien Ceraphronidae. Dette individet ble funnet i Vågå.

Overfamilien Ceraphronoidea tilhører parasittvepsene (Hymenoptera) hvor artene bruker andre insekter som verter. Det finnes allerede mye innsamlet materiale av denne gruppen, og mer skal samles inn. Dette legger et godt grunnlag for å finne nye arter for Norge og få frem DNA-strekkoder for artene innen overfamilien.

Ceraphronoidea består av to familier, Megaspilidae (kommaveps) og Ceraphronidae. Fra tidligere studier er det registrert tilsammen ni slekter og 67 arter i Norge. Artene parasitterer blant annet på tovinger Diptera, andre veps, nebbmunner Hemiptera og biller Coleoptera. Disse parasittvepsene er små, de fleste under 3 mm lange, og finnes over hele landet. Veps er fortsatt en artsgruppe som er lite kjent i Norge, og er derfor en gruppe som bør studeres.

Disse vepsene er vanskelige å få på øye på, og skal derfor fanges med flere forskjellige feller. I tillegg skal materiale fra tidligere kartleggingsprosjekter studeres, blant annet fra prosjekter som NORFIG og ACUNOR. I Sverige har det de siste årene blitt funnet flere nye arter for vitenskapen i denne overfamilien, og man håper derfor at det samme kan bli tilfelle i Norge. Prosjektet skal også forsøke å registrere vertsarter og foretrukne naturtyper og livsmiljø for arter innen Ceraphronoidea. Studenter kan også få mulighet til å bidra i prosjektet og tilegne seg kunnskap om veps.

En art i slekten Conostigmus i familien kommavepser Megaspilidae. Akkurat denne vepsen ble funnet i Masfjorden.

Resultater

I løpet av prosjektet ble det funnet 49 arter fra overfamilien Ceraphronoidea, hvorav 26 av artene er nye for Norge. Det er i arbeidet også funnet arter fra to slekter som er nye for Norge.

I tillegg en det en hel del arter som det ikke har vært mulig å konkludere med artsnavn på ennå. Disse må komme etter hvert, da det er et stort og tidkrevende arbeid å identifisere alle disse. Blant artene som ikke ennå er identifisert er det garantert flere som er nye for vitenskapen.

Gjennom Barcode of Life Data System (BOLD) ble det prosessert 656 individer, hvorav 495 ga DNA-sekvenser.

I løpet av prosjektet er det bygget opp en stor referansesamling på artsbestemte dyr, og også en mikroskopslide-samling med genitalier som er helt nødvendig for artsbestemming av mange arter.

Det ble ellers funnet og identifisert en del nye arter for Norge som ikke tilhører målgruppen for prosjektet (bifangst). 

Publikasjoner

Det er publisert nye arter for Norge som er fanget som bifangst i arbeidet med dette prosjektet. Arter av Ceraphronoidea vil bli publisert etter hvert som identifiseringen av artene er gjort.

Følgende artikler er publisert:

Japoshvili, G. & Staverløkk, A. 2024. Additions to the knowledge of Encyrtidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) from
Norway, with descriptions of two new species. Magnolia Press. Zootaxa 5410 (4): 557–564. 

Staverløkk, A., Gärdenfors, U. & van Achterberg, K. 2022. A genus new to Norway and the distribution of Protaphidius wissmannii (Ratzeburg, 1848) (Hymenoptera, Braconidae; Aphidiinae) in Scandinavia, a parasitoid of ant-attended aphids on tree trunks. Norwegian Journal of Entomology 69, 304–312.

Staverløkk, A. 2022. Parasitoids in the family Pteromalidae (Hymenoptera, Chalcidoidea) new to Norway. Norwegian Journal of Entomology 69, 191–196.

Ødegaard, F. & Staverløkk, A. 2022. The first records of Solva marginata (Meigen, 1820) and the fly family Xylomyidae (Diptera) in Norway. Norwegian Journal of Entomology 69, 62–67.

Staverløkk, A. & Ødegaard, F. 2021. Two species of ant symbionts in colonies of Tetramorium caespitum (Linnaeus, 1758) new to Norway. Norwegian Journal of Entomology 68, 260–267.

Staverløkk, A. & Mitroiu, M.D. 2020. First record of Spalangiopelta Masi, 1922 (Hymenoptera, Pteromalidae, Ceinae) in Norway. Norwegian Journal of Entomology 67, 39–43.

Staverløkk, A., Ødegaard, F. & Hansen, L.O. 2020. The genus Cosmophorus Ratzeburg, 1848 (Hymenoptera, Braconidae, Euphorinae) in Norway. Norwegian Journal of Entomology 67, 31–38.