Artsdatabanken står bak utvikling av metoden som brukes i risikovurdering av fremmede arter.

Figuren viser flyten i arbeidet med økologisk risikovurdering av fremmede arter. Arbeidet utføres av flere ekspert-komitéer som er spesialister på hver sine artsgrupper. Ekspertene gjør først en gjennomgang av hvilke arter som faller utenfor definisjon og avgrensning (NR), og som dermed ikke skal risikovurderes. Arter som skal risikovurderes blir testet mot ni ulike kriterier (A-I). Utfallet av denne vurderingen bestemmer artens risikokategori. Du kan søke i fremmede arter å finne ut hvilken risikokategori en art har.