I tillegg til insektene er det flere andre invertebrate grupper innen rekken leddyr Arthropoda som er dårlig kjent. Potensialet for å finne nye arter for Norge innen disse invertebrate gruppene er derfor stort. Noen av artene er ikke større enn en millimeter, så de har vært vanskelige å oppdage.

Edderkopper, midd, spretthaler og fåfotinger er i likhet med insektene i rekken leddyr. Midd er en underklasse og edderkopper er en orden innenfor klassen edderkoppdyr. Spretthalene er en egen orden, mens fåfotingene er en egen klasse. I ordenene tovinger Diptera og veps Hymenoptera er det funnet så mange nye arter at de har fått egne sider. I tillegg til leddyrene er det også funnet nye terrestriske arter innenfor fåbørstemarkene og sneglene, men disse er slått sammen med sine akvatiske slektninger på siden "Akvatiske invertebrater".

 

Trykk på de forskjellige artsgruppene for å lese mer om dem. Noen av lenkene leder til Arter på nett, hvor noen artsgrupper har sine egne sider med grundige beskrivelser. Dette gjelder blant annet billene og vårfluene.

Trykk på de forskjellige artsgruppene for å lese mer om dem. Noen av lenkene leder til Arter på nett, hvor edderkoppfamiliene og hornmiddene har sine egne sider med grundige beskrivelser. 

Trykk på de forskjellige artsgruppene for å lese mer om dem. Noen av lenkene leder til Arter på nett.

Ubeskrevne arter

Alle artene som er inkludert i figuren var tidligere kjent fra vitenskapen da de ble funnet, eller beskrevet underveis i kartleggingsprosjektene. I tillegg har det blitt funnet tre arter spretthaler som aldri før har blitt beskrevet og fått vitenskapelige navn.

Nye, ubeskrevne arter

Fem arter terrestriske invertebrater (utenom Diptera og Hymenoptera) som er nye for vitenskapen har blitt beskrevet og publisert som følge av artsprosjektene:

Spretthaler: Hypogastrura serrata, Halisotoma arenicola, Xenyllodes psammo.

Hornmidd: Fuscozeted coulsoni, Limnozetes solhoyorum

Pågående prosjekter

To artsgrupper hvor det foreløpig ikke er funnet nye arter gjennom Artsprosjektet er lus og bjørnedyr, men de står for tur i de påbegynte prosjektene "Fjærlus" og "Bjørnedyr i norske skoger". Midd er i fokus i to prosjekter, de vannlevende  prosjektet "Water M&M", og myrlevende i prosjektet "MARB". Det håpes på nye arter i flere insektgrupper i "ForTunE".

Brede entomologiske prosjekter

Mange av de nye artene på denne siden har blitt funnet gjennom prosjektet "INVENT-ART" som kartla artsmangfoldet av insekter, edderkoppdyr og spretthaler i tørre områder. En del av billene ble først funnet i Norge gjennom  "Insekter i Oslofjordområdet" og den nye arten vårflue ble registrert for første gang i Norge gjennom "Insekter i fuktige habitat i Finnmark".