Norbite_larve

Anopheles Meigen, 1818
Opphav
Hauk Liebe
Utgiver
Artsdatabanken
Lisens
CC BY 4.0 Creative Commons Attribution

Larvene til malariamygg (Anopheles sp.) ligger flatt i vannet, i motsetning til larvene hos de fleste vanligere myggslektene i Norge.

Filliste