Norsk institutt for naturforskning, Artsdatabanken og Miljødirektoratet har utarbeidet en plakat som viser en dronning og en arbeider fra hver av de 15 slektene av maur som finnes i Norge.

  • Last ned plakaten "Maur i Norge" i A3 størrelse (til høyre)
  • "Maur i Norge" kan ikke bestilles som trykksak