Norsk institutt for naturforskning, Artsdatabanken og Miljødirektoratet har utarbeidet en plakat som viser et variert utvalg av de 170 ville biartene som finnes i Norge.

  • Last ned plakaten "Villbier i Norge" i A3 størrelse (til høyre)
  • "Villbier i Norge" kan ikke bestilles som trykksak