Snaugullhette skiller seg fra de andre artene i slekta, som navnet også antyder, på sine snaue eller nær snaue hetter. Dette er en svært sjelden art som hittil bare er påvist på Sør-Vestlandet der den vokser i humid løvskog.

Kjennetegn

Snaugullhette vokser i opptil 1,5 cm høye tuer. Bladene er avlange og smalt triangulære og nerven slutter nedenfor bladspissen. Nedre deler av bladet er ikke utvidet og helt nederst finnes én kort lengdefold på hver side av nerven. I tørr tilstand er bladene sterkt kruset. Sporofytter forekommer vanlig og kapselen har åtte tydelige langsgående furer. Hetta på kapslene er som oftest nesten helt snau, noe som skiller denne arten fra andre arter i slekta. Arten har også en relativt kort kapsel sett i forhold til lengden på stilken.

Økologi

Snaugullhette vokser på greiner av lauvtrær i humid skog. Det hittil eneste kjente norske funnet er gjort på hassel.

Utbredelse

Arten er sjelden og er hittil kun funnet på Stord i Hordaland.

Forvekslingsarter

Snaugullhette skiller seg fra alle andre arter i slekta på sine snaue eller nær snaue hetter.