Sprikelundmose er en vanlig art i mange ulike skyggefulle skogshabitater. Arten kjennetegnes av at stengelbladene har en opprett basis, men en bladspiss som spriker 90 grader ut fra stengelen.

Kjennetegn

Sprikelundmose vokser i grønne eller gulgrønne luftige matter. Skuddene er ofte 2–4 cm lange med uregelmessig fjærliknende forgreining. Greinene er trinne og sterkt bøyde i tørr tilstand. Stengelbladene er plane, triangulære og smalner nokså plutselig inn til en lang bladspiss som knapt er bredere enn bladnerven. Stengelbladenes nedre halvdel sitter inntil stengelen, mens den øvre halvdelen spriker rett ut fra stengelen, derav navnet sprikelundmose. Bladnerven er lang og enkel og når vanligvis nesten ut til bladspissen. Bladkanten på stengelbladene er som oftest fintannet, mens greinbladene er tydelig tannete. Cellene er 6–12 x 25–60 µm. Hjørnecellegruppene er eggrunde og når ikke inn til bladnerven. Hjørnecellene er kvadratiske eller kort rektangulære. Kapselskaftet er knudrete.

Økologi

Sprikelundmose vokser mest på marken i noe næringsrike, skyggefulle skogsmiljøer, men finnes også på berg, knauser og ved. Den er vanligst i lavlandet, men finnes også opp i fjellet.

Utbredelse

Arten er utbredt i hele landet.

Forvekslingsarter

Sprikelundmose kan ligne de nærstående artene glattlundmose og strølundmose, men skilles fra disse på den sprikende, øvre halvdelen av stengelbladene og den lange, smale bladspissen.