Ørelundmose vokser med opprette skudd i matter på fuktige og våte steder i fjell og fjellnære strøk. Den kjennetegnes blant annet av oppsvulmete hjørneceller og skarpt avgrensete hjørnecellegrupper.

Kjennetegn

Ørelundmose vokser vanligvis med opprette skudd i grønne eller blekt grønne matter, eller i mer glisne bestand. Skuddene er ofte 3–6 cm lange med uregelmessig fjærliknende forgreining. Greinene er trinne i fuktig tilstand og rake eller svakt bøyde i tørr tilstand. Stengelbladene er tiltrykte eller svakt utsperret fra stengelen, plane eller svakt skålforma med en rett spiss. Bladene er triangulære og smalner gradvis inn til en kort smal spiss i øvre del. Bladnerven er lang og enkel og når vanligvis 40–70 % opp i bladet. Bladkanten på stengelbladene er fintannet, mens greinbladene har kraftige tenner. Cellene er 6–10 x 30–75 µm.  Hjørnecellegruppene er store, triangulære og når ikke inn til bladnerven. De er skarpt avgrenset fra øvrige celler. Hjørnecellene er kraftig oppsvulmete, avlange og som oftest fargeløse. Sporofytter forekommer sjelden.

Økologi

Ørelundmose vokser i fuktige eller våte miljøer, gjerne på jord og stein i høgstaudevegetasjon eller snøleier i fjellstrøk.

Utbredelse

Arten er utbredt i sentrale høyfjellsstrøk i Sør-Norge og videre nordover til Finnmark.

Forvekslingsarter

Kombinasjonen av sterkt oppsvulmete hjørneceller i skarpt avgrensete grupper og korte bladceller skiller arten fra alle forvekslingsarter i slektene Sciuro-hypnum og Brachythecium.