Skeilundmose er en av de sjeldneste artene i slekta og er hittil bare påvist på noen lokaliteter i fjellområdene våre. Den er liten av vekst og har skålforma blad med kort spiss.

Kjennetegn

Skeilundmose vokser i grønne eller gulgrønne til brungrønne små bestand eller som enkeltskudd innimellom andre moser. Skuddene er opptil 3 cm lange uten greiner eller med uregelmessig forgreining. Greinene er ikke flattrykte og litt bøyd i tørr tilstand. Stengelbladene er tiltrykte til stengelen. Bladene er skålforma, ovalt, kort trinangulære og smalner nokså plutselig inn til en kort spiss i øvre del. Bladnerven er lang og enkel og slutter vanligvis helt ute i bladspissen. Bladkanten på både stengelbladene og greinbladene er fintannet eller nesten uten tenner. Cellene er 4–13 x 16–57 µm. Hjørnecellegruppene er triangulære, ofte skålformete og når ikke inn til bladnerven. Hjørnecellene er kvadratiske eller kort rektangulære. Kapselskaftet er utydelig knudrete.

Økologi

Basert på informasjon fra herbariebelegg, vokser arten relativt fuktig på snøleier eller på strender i fjellet.

Utbredelse

Arten er funnet både sør og nord i Norge, men funnene er så få at den faktiske utbredelsen er vanskelig å tolke.

Forvekslingsarter

Skeilundmose kan ligne den vanligere snølundmose som også har skålforma blad. Sistnevnte art er imidlertid noe større, har kortere bladnerve og en lengre bladspiss.