Bregnelundmose er en vanlig, men nokså anonym art som vokser blant annet på strø og humusholdig jord i skog. Den har greiner som er tydelig flattrykt og kan derfor minne om en jamnemose Plagiothecium.

Kjennetegn

Bregnelundmose vokser vanligvis i grønne eller gulgrønne matter, men kan også vokse innimellom andre arter. Skuddene er ofte 3–6 cm lange med uregelmessig eller svakt fjærliknende forgreining. Greinene er flattrykte i fuktig tilstand og rake eller svakt bøyd i tørr tilstand. Stengelbladene er utsperret fra stengelen, plane eller svakt skålforma. Bladene er ovalt triangulære og smalner gradvis inn til en smal spiss. Bladnerven er lang og enkel og når vanligvis 40–75 % opp i bladet. Bladkanten på både stengelbladene og greinbladene er tydelig tannete. Cellene er 8–12 x 70–140 µm.  Hjørnecellegruppene er eggrunde eller triangulære og når ikke inn til bladnerven. Hjørnecellene er rektangulære. Kapselskaftet er tydelig knudrete i øvre del og glatt i nedre del.

Økologi

Bregnelundmose vokser på humusholdig jord, strø, jorddekte steiner og berg samt råttent trevirke i mange ulike skogtyper. Den vokser blant annet i tette granplantasjer.

Utbredelse

Arten er utbredt og vanlig i Sør-Norge, men forekommer også spredt i Nord-Norge.

Forvekslingsarter

Bregnelundmose kan likne strølundmose, men sistnevnte har kortere celler.