Skeimosene er middels store, mattedannende arter som vokser på ulike typer substrat.

Kalkskeimose og gullskeimose har begge bredt ovale blad med en bred og kort spiss, mens broddskeimose har en mer triangulær bladform med lang og smal spiss. Alle artene er sambu og sporofytter forekommer vanlig hos flere av artene.