Skorteagnemose er en liten og svært anonym art som vokser bortgjemt i bergsprekker på kalkrike berg. Den kan være svært vanskelig å få øye på der den ofte vokser innimellom andre moser. Den finnes spredt i sørlige deler av landet.

Kjennetegn

Skorteagnemose er svært liten og vokser i små, grønne, ofte litt glinsende matter. Skuddene blir sjelden lenger enn 1 cm og er uregelmessig fjærliknende forgreinet. Bladene har en smalt triangulær form og er svært lange og smale sammenlignet med andre pleurokarpe moser. Bladene er vanligvis 5–10 ganger så lange som brede og bladcellene 52–126 µm. Nerven er lang og tydelig og slutter i den lange og smale bladspissen. Bladkanten har små tenner, men disse er ikke alltid like tydelige i felt. Sporofytter forekommer nokså vanlig. Sporehuset er stort og kraftig i forhold til skuddene, og ofte er det disse man oppdager først når man finner skorteagnemose.

Økologi

Skorteagnemose vokser vanligst i sprekker eller små hulrom på mer eller mindre loddrette berg og knauser av kalkstein eller rombeporfyr. Den kan også finnes på andre baserike bergarter.

Utbredelse

Arten har en sørlig og noe kystbunden lavlandsutbredelse i Norge. Den er funnet nord til Møre og Romsdal.

Forvekslingsarter

Arten kan knapt forveksles med andre arter på grunn av liten størrelse og veldig smale blad.