Oxyrrhynchium speciosum ble oppdaget i Norge så sent som i 2012. Arten ble da funnet på en stein i en bekk i Rogaland. Dette er en nokså kraftig, grønn art som fra Sverige er oppgitt å vokse i bekker eller innsjøer.

Kjennetegn

Arten vokser i lyse- til mørkegrønne matter. Størrelsen varierer mye, men skuddene er ofte 4–10 cm lange med uregelmessig fjærliknende forgreining. Greinene har ofte en noe flattrykt form, noe som skyldes at bladene sitter i to rader. Hovedstenglene er ikke flattrykte, her sitter bladene tydelig utsperret. Bladene er ovalt kort triangulære og smalner gradvis inn til en smal og plan spiss i øvre del. Bladnerven er lang og enkel og når minst 3/4 opp i bladet. Nerven ender vanligvis en tagg som stikker ut på ryggsiden av bladet. Bladkanten er som oftest tydelig og kraftig tannet. Bladcellene målt midt i bladet er 5–9 x 40–101 µm. Arten er sambu og har ofte sporofytter.

Økologi

O. speciosum er oppgitt å vokse på våte og fuktige steder i områder med kalkrike bergarter. På den norske lokaliteten vokser arten på en stein i en bekk. I Sverige og Finland er arten også funnet på bunnen av innsjøer.

Utbredelse

Den eneste kjente lokaliteten av arten i Norge er i Rogaland ved Riska i Sandnes. Arten har i Norge etter all sannsynlighet, på samme måte som i Sverige, en sterkt sørlig utbredelse.

Forvekslingsarter

Den nærstående og svært vanlige oremoldmose er, i motsetning til Oxyrrhynchium speciosum, særbu og har sjelden sporofytter. Individet med O. speciosum fra den norske lokaliteten er også kraftigere og mørkere grønn enn slik man vanligvis finner oremoldmose.