Dette er små til mellomstore arter som vokser i glisne matter på marken og på berg. Oremoldmose er den klart vanligste arten i slekta.

Greinene er ofte påfallende flattrykte. I tillegg ender ofte bladnerven på greinbladene i en liten tagg på baksiden av bladet. Den sjeldneste arten, Oxyrrhynchium speciosum, er sambu, mens de to andre artene i slekta er særbu.