Dette er en sjelden art som bare er kjent fra kalktrakter i ytre deler av Sør-Vestlandet. Den er svært liten og kan kjennes igjen på den beskjedne størrelsen på både blad og stengler.

Kjennetegn

Trådmoldmose vokser i lyse- til mørkegrønne matter eller som enkeltindivider innimellom andre moser. Selv om mattene kan bli ganske store, er skuddene sjelden mer enn 0,5–1 cm lange med uregelmessig forgreining. Stengelbladene er tydelig utsperret. Bladene er triangulære og smalner gradvis inn til en relativt smal spiss i øvre del. Bladnerven er lang og enkel og når vanligvis minst 2/3 opp i bladet. Nerven ender vanligvis i en tagg som stikker ut på ryggsiden av bladet. Bladkanten er som oftest fintannet. Bladcellene målt midt i bladet er 6–9 x 18–45 µm. Arten er særbu og har sjelden sporofytter. De korte cellene skiller arten fra små former av oremoldmose.

Økologi

Trådmoldmose vokser i fuktige og skyggefulle omgivelser, gjerne på jord under overheng eller inne i bergsprekker.

Utbredelse

Arten har en hyperoseanisk utbredelse i Norge og er kun påvist på noen lokaliteter i ytre strøk på Sør-Vestlandet. I tillegg er den funnet i et veksthus i Botanisk hage i Oslo.

Forvekslingsarter

Trådmoldmose kan forveksles med små former av oremoldmose, men har kortere celler enn disse.