Kystmoldmose danner grønne til lysegrønne matter på rik og litt frisk skogbunn.

Dette er en næringskrevende og svakt kystbunden art som er knyttet til fuktige og rike skogmiljøer. Den vokser i et bredt belte langs kysten nord til Trøndelag. I likhet med den nære slektningen hasselmoldmose er den nokså lett å kjenne igjen på de trinne, kraftige skuddene som ofte har lysere farge på spissene enn innenfor.

Kjennetegn

Kystmoldmose vokser i grønne eller gulgrønne matter som kan bli over 10 cm tykke. Skuddspissene er ofte noe lysere grønne enn skuddet for øvrig. Dette er en kraftig art med tykke, trinne skudd. Årsskuddene har uregelmessig fjærlik forgreining, mens forgreiningen lenger ned på skuddene ofte er sparsom. Bladene er triangulære, opp mot dobbelt så lange som brede og med svake lengdefolder. Bladkanten er tydelig tannet. Sporofytter finnes av og til og stilken er glatt (uten papiller).

Økologi

Kystmoldmose er knyttet til rik og litt frisk skogmark der den gjerne vokser på jord, røtter eller blokker. Av og til vokser den side om side med hasselmoldmose.

Utbredelse

Arten er vanlig i et bredt belte langs kysten fra Østfold og nord til Trøndelag. I tillegg finnes noen spredte funn langs kysten nord til Dønna i Nordland, og noen innlandsfunn på Østlandet.

Forvekslingsarter

Kystmoldmose kan ligne den andre arten i slekta, hasselmoldmose E. angustirete. Sistnevnte har imidlertid kortere blad med bredere spiss.