Veikmosene kjennetegnes av at bladet plutselig smalner av mot spissen. Hos den vanligste arten i slekta, lundveikmose, er denne spissen svært lang og tynn.

Artene er særbu og sporofytter forekommer sjelden. Noen arter som tidligere var plassert i denne slekta er nå flyttet til lundmoseslekta, blant annet fagerlundmose Brachythecium cirrosum og mjuklundmose B. tommasinii.