Fjell-lundmose er en nokså kraftig og iøynefallende art som vokser på kalkrike og fuktige steder i fjellet. Den kjennes nokså lett igjen på sine lange, sparsomt greinete, gylne skudd og lange, smale bladspisser.

Kjennetegn

Fjell-lundmose vokser i gyllengule til blekt gyllengule matter. Av og til kan skuddene være opprette og opptre som enkeltskudd innimellom andre moser. Skuddene er 3–10 cm lange med sparsom, uregelmessig forgreining. Stengelbladene er tiltrykte til litt utstående, rake og skålformet til svakt skålformet. Bladene er smalt eggrunde og smalner i øvre halvdel gradvis av mot en lang og smal spiss. Den smale spissen utgjør 25–40 % av bladlengden. Bladene har tydelige lengdefolder. Bladnerven er lang og enkel og når vanligvis 50–70 % opp i bladet. Bladkanten på både greinbladene og stengelbladene er som oftest uten tenner eller fintannet i øvre del. Cellene er 8–11 x 50–140 µm. Hjørnecellegruppene er små, men tydelige og løper ikke opp langs bladkanten. De består av kvadratiske til rektangulære celler. Kapselskaftet har glatt overflate.

Økologi

Fjell-lundmose vokser i kalkrike, våte eller fuktige miljøer. Den vokser mest på marken, i kalkrik våtmark, fuktig fjellhei eller av og til på våte klipper.

Utbredelse

Arten er funnet i fjellstrøk nord til Finnmark, men er også ved noen anledninger påtruffet i lavlandet.

Forvekslingsarter

Fjell-lundmose kjennes igjen på sine trinne og lange, sparsomt greinete, gylne skudd og blader med lange og smale bladspisser.