Lilundmose er en vanlig art i hele landet. Den finnes vanlig i skog, både på tørre og fuktige steder. Som mange arter i lundmoseslekta er også denne litt vanskelig å gjenkjenne i felt uten trening, men de smalt triangulære bladene med en lang og smal spiss kan være en god ledetråd.

Kjennetegn

Lilundmose vokser i grønne eller gulgrønne matter. Skuddene er 3–8 cm lange med en noe varierende, uregelmessig forgreining. Stengelbladene er tiltrykte til svakt utsperra, svakt skålformet, rake eller svakt bøyde. Bladene er triangulært eggrunde, rake til noe bøyde, og smalner i fra rett ovenfor basis av bladet gradvis av mot en tydelig og smal spiss i øvre deler. Bladene har ofte mer eller mindre godt utviklede lengdefolder. Bladnerven er lang og enkel og når vanligvis 55–75 % opp i bladet. Bladkanten er for det meste tydelig tannet, men mest tydelig hos greinbladene som er kraftig tannet. Cellene er 7–10 x 54–149 µm. Hjørnecellegruppene er små, med noen tydelig oppsvulmete celler, med eggrund eller mer kvadratisk form og løper ikke opp langs bladkanten. De består av kvadratiske og rektangulære celler. Kapselskaftet har glatt overflate.

Økologi

Arten vokser i tørre til fuktige skoger. Den er vanlig i mange skogtyper, men foretrekker intermediære til middels baserike typer. Den vokser både på jord, stein og trevirke.

Utbredelse

Arten er utbredt og vanlig i store deler av landet, men trolig litt mindre vanlig på Sør-Vestlandet.

Forvekslingsarter

Lilundmose kan i første rekke forveksles med rynkelundmose, men skilles fra denne på sine lengere bladceller og ofte rake blad. Bladene er ofte bøyde hos rynkelundmose. Gull-lundmose kan også ligne men har en hårfin spiss på bladene.