Fagerlundmose er en av de lettest gjenkjennelige artene i denne slekta med sin karakteristiske bladform med en tynn, påsatt spiss på de eggrunde bladene. Arten er vanligst i fjellet, men er også funnet spredt i lavereliggende områder.

Kjennetegn

Fagerlundmose vokser i grønne eller gulgrønne løse matter. Skuddene er ofte 2–7 cm lange med uregelmessig forgreining. Stengelbladene er tett tiltrykt til litt utstående og tydelig skålforma. Bladene er eggrunde til bredt eggrunde og smalner veldig raskt av mot spissen til påsatt, tynn, hårliknede spiss. Denne spissen utgjør 35–45 % av bladlengden. Bladnerven er lang og enkel og når vanligvis 40–60 % opp i bladet. Bladkanten på både greinbladene og stengelbladene er som oftest uten tenner eller fintannet. Cellene er 5–8 x 56–84 µm. Hjørnecellegruppene er tydelige og løper ikke opp langs bladkanten. De består av kvadratiske til rektangulære celler. Kapselskaftet har knudrete overflate.

Fagerlundmose er nylig delt i tre ulike taksa etter studier lenger sør i Europa. Det er foreløpig uklart om vi har de to andre artene (B. funckii og B. japygum) i Norge (Köckinger & Kučera 2016).

Økologi

Fagerlundmose vokser på kalkrike klipper i fjellet og er funnet opp mot 2000 meter over havet. Mer sjelden vokser den på kalkrik jord.

Utbredelse

Arten er utbredt i fjelltrakter med noe rikere berggrunn i hele landet.

Forvekslingsarter

Fagerlundmose er en av de lettest gjenkjennelige artene i denne slekta med sine karakteristiske skålforma blad med en tynn, påsatt spiss.

Referanser

Köckinger, H. & Kučera, J. 2016. Brachythecium funkii Schimp. and B. japygum (Głow.) Köckinger & Jan Kučera comb. nov., two Alpine species hitherto included in B. cirrosum (Schwägr.) Schimp. Journal of Bryology, 38:4, 267-285.