Bakkelundmose er trolig en nokså sjelden art som er knyttet til de varmeste delene av Sør-Norge. Det finnes mange gamle funn av arten rundt Oslofjorden, men veldig få funn av nyere dato. Årsaken til dette er ukjent, men det kan være sammenblanding med andre, vanligere arter i slekta.

Kjennetegn

Bakkelundmose vokser i gulgrønne til nesten rent gule, glisne matter. Skuddene er 3–6 cm lange med en noe varierende, uregelmessig forgreining. Stengelbladene er skrått utstående eller tiltrykt, skålforma, rake eller svakt bøyde. Bladene er bredt eggrunde til ovalt triangulære og smalner fra rett ovenfor basis av bladet gradvis eller ofte nokså plutselig av mot en tydelig spiss i øvre del. Bladene har ofte mer eller mindre godt utviklede lengdefolder. Bladnerven er lang og enkel og når vanligvis 45–60 % opp i bladet. Bladkanten er for det meste tydelig tannet, mest tydelig hos greinbladene. Cellene er 6–10 x 43–118 µm. Hjørnecellegruppene er tydelige og skarpt avgrenset mot øvrige celler, med eggrund form og løper litt oppover langs bladkanten. De består av kvadratiske og rektangulære celler. Kapselskaftet har knudrete overflate.

Økologi

Arten vokser i lysåpne, kalk- eller mineralrike miljøer som ofte er utsatt for en eller annen form for forstyrrelser, noe som kan tyde på at arten er konkurransesvak. Veikanter, åkerkanter, skogkanter eller gamle kalkbrudd er alle rapporterte voksesteder i Sverige.

Utbredelse

Arten er i all hovedsak kjent fra Sør-Østlandet, men med enkeltfunn fra indre Sogn.

Forvekslingsarter

Bakkelundmose kan forveksles med bleiklundmose, men har mer ovale blad med tydeligere lengdefolder og mer tenner i bladkanten.