Lundmoser og sprikelundmose Sciuro-hypnum spp. er to slekter der slektskapet ikke er endelig avklart. Det er derfor noe usikkerhet knyttet til plasseringen av artene i disse to slektene.

Lundmosene er ofte store av vekst og har eggrunde blad som ofte smalner av langt og gradvis til en som oftest lang og tynn spiss. Bladene har ofte nedløpning og nerven er enkel. Viktige karakterer for bestemmelse av artene i denne slekta er også hjørnecellegruppenes form og utseende. Det finnes både samkjønnete og særkjønnete arter i slekta.