Skortelundmose er en nokså anonym art som ofte vokser på kalkrike berg, gjerne godt beskyttet under overheng. Arten vokser for det meste i fjellet eller i fjellære strøk.

Kjennetegn

Skortelundmose vokser i glinsende grønne til gulgrønne eller gyllengule matter. Skuddene er 1–4 cm lange og uregelmessig forgreinet. Stengelbladene er tiltrykt til svakt utstående, rake eller svakt bøyde mot underlaget. Greinbladene er av og til bøyd på en måte som gjør at skuddene ser noe flattrykte ut. Bladene er smalt triangulære til smalt eggrunde og smalner gradvis av mot en tydelig spiss i øvre del. Bladene har vanligvis ikke lengdefolder. Bladnerven er lang og enkel og når vanligvis 50–65 % opp i bladet. Nerven slutter i blant i en tagg på baksiden av greinbladene. I tillegg finnes også noen utskytende celleender på ryggsiden av greinbladenes øvre del. Bladkanten er for det meste fintannet, men ofte med større tenner i øvre deler av bladet. Cellene er 4,5–7,5 x 42–94 µm. Hjørnecellegruppene er tydelige, kvadratiske eller rektangulært sittende langs bladkanten. De består av kvadratiske og rektangulære celler.

Økologi

Arten vokser på kalkrike berg der den ofte sitter beskyttet under overheng eller inne i sprekker.

Utbredelse

Arten har en begrenset utbredelse i Norge og er hittil kun påvist på noen titalls lokaliteter i fjellområder med kalkrik berggrunn.

Forvekslingsarter

Skortelundmose kan forveksles med fløyelslundmose, men skiller seg fra denne på smalere bladceller og på at de utskytende celleendene eller «taggene» på baksiden av greinbladene er relativt små eller mangler. Skortelundmose er hovedsakelig en fjellart.