Kryplundmose er en liten og sjelden, kalkkrevende fjellart som ikke er lett å få øye på. Den kan danne egne bestander, men vokser like ofte som enkeltskudd innimellom andre arter.

Kjennetegn

Kryplundmose vokser som oftest i grønne til gulgrønne små tuer eller matter, ofte med betydelig innslag av brunt litt nede i tuene. Skuddene er 0,5–1,5 cm lange med en noe varierende, uregelmessig forgreining. Stengelbladene er tett tiltrykt, rake eller svakt bøyde. Bladene er triangulært eggrunde og smalner i fra rett ovenfor basis av bladet gradvis av mot en tydelig og smal spiss i øvre del. Den smale, øvre delen av bladet utgjør 15–25 % av hele bladlengden. Bladene har ikke lengdefolder. Bladnerven er lang og enkel og når vanligvis 40–70 % opp i bladet. Bladkanten er for det meste tydelig tannet, mest tydelig i øvre deler av bladet. Cellene er 4–6,5 x 21–67 µm. Hjørnecellegruppene er tydelige, med eggrund til bredt eggrund form. De består av kvadratiske og rektangulære celler.

Økologi

Arten vokser på kalkrik jord i fjellhei eller kalkknauser i fjellet.

Utbredelse

Arten har en svært begrenset utbredelse i Norge og er hittil kun påvist på en håndfull lokaliteter i fjellområder med mye kalkberggrunn.

Forvekslingsarter

Kryplundmose er karakteristisk med sine små trinne skudd.