Fløyelslundmosene omfatter tre arter i Norge. Fløyelslundmose er den vanligste arten hos oss, dette er en art som har et litt rufsete utseende i forhold til andre lundmoser og vokser på mange ulike substrater i hele landet. De to andre artene er fjellarter med en langt mer snever økologi og utbredelse.

Artene i fløyelslundmoseslekta er småvokste arter med smalt triangulære til eggrunde blad med en smal og tydelig spiss. Skortelundmose og fløyelslundmose er veldig like hverandre, med smalt triangulære blad som ofte er svakt til tydelig ensidig bøyd. Bladkanten, særlig på greinbladene er tydelig tannet på begge disse to artene. De vokser i markerte og nokså tette, men allikevel luftige tuer. Kryplundmose har derimot mer eggrunde, tiltrykte og skålformete blad. I likhet med de andre artene i slekta er bladkanten tydelig tannet. Den vokser i små matter eller som spredte skudd innimellom andre moser. Alle artene i slekta er sambu og har ofte rikelig med sporofytter.