Muslingmoseslekta er representert med to arter i Norge. Muslingmoser vokser opprett i løse til tette tuer på fuktig mark eller myr.

Plantene er grønne eller brunlige til røde. Skuddene er opprette. Bladene er avrunda med hel kant, og de er tverrstilte til svakt skråstilte. Bukbladene er små lansettforma. Bladcellene har knuteforma trigoner og 5–12 oljelegemer.

Artene er særbu. Anteridier og arkegonier dannes i skuddspissen, og sporofytter er relativt sjelden hos våre arter. Sporene er 15–20 µm. Grokorn er vanlig hos myrmuslingmose, men mindre vanlig hos rødmuslingmose.

Forveksling

Muslingmoser er relativt store arter med hele blad og små, men tydelige bukblad. Sleivmoser mangler bukblad, mens trappemoser har bukblad, men har kun 1–4 oljelegemer per celle.

Økologi og Utbredelse

Muslingmoser vokser opprett i løse til tette tuer på fuktig mark eller myr. Rødmuslingmose kan av og til vokse på liggende dødved eller fuktige berg. Begge de norske artene er relativt vanlige og har en vid utbredelse.

Videre bestemmelse

Damsholt K (2002). Illustrated Flora of Nordic Liverworts and Hornworts. Nordic Bryological Society.

Paton JA (1999). The liverwort flora of the British Isles. Harley Books.