Styltemoseslekta er representert med to arter i Norge. Styltemoser vokser krypende til opprett i løse tuer på berg, på bakken eller som enkeltskudd blant andre moser.

Kjennetegn

Plantene er lysegrønn til gulgrønne. Skuddene er tiltrykte med overliggende blader. Det er to typer greiner, vanlige sidegreiner av samme type som hovedaksen, og greiner som kommer fra bukbladenes basis som har reduserte blader og kalles flageller. Bladene er asymmetriske, skråstilte til nesten langsstilte, med helrandet kant og 2–3 tenner i spissen. Bukbladene er korte og brede med uregelmessig kant. Bladcellene har 2–7 oljelegemer.

Artene er særbu. Anteridier og arkegonier dannes på korte sidegreiner, men sporofytter er svært sjelden hos våre arter. Sporene er 15–20 µm. Grokorn er ikke kjent, men lett avfallende «skjøre» blader forekommer noen ganger.

Forveksling

Styltemoser skiller seg fra andre arter med sine asymmetriske blad med 2–3 tenner i spissen og med flageller fra undersiden av skuddene.

Økologi og Utbredelse

Styltemoser vokser krypende til opprett i løse tuer på berg, på bakken eller som enkeltskudd blant andre moser. Begge de norske artene er relativt vanlige og har en vid utbredelse.

Videre bestemmelse

Damsholt K (2002). Illustrated Flora of Nordic Liverworts and Hornworts. Nordic Bryological Society.

Paton JA (1999). The liverwort flora of the British Isles. Harley Books.