Galleteppemose vokser i brunaktige, ofte litt glinsende tuer på trestammer eller bergvegger. Den kjennes på at den lille ventrale bladfliken er omtrent like stor som bukbladene og at den har en sterk pepperaktig smak.

Stengel med blad, hvor vi ser den store (dorsale) fliken og den lille (ventrale) fliken.

Kjennetegn

Plantene er 3–10 cm lange, olivengrønne til brunaktige. Bladene har to fliker. Den store (dorsale) fliken har tenner eller er helrandet. Den lille (ventrale) fliken er helrandet eller har uregelmessige tenner. Bukbladene er tydelig nedløpende langs stammen. Den lille ventrale bladfliken er omtrent like stor som bukbladene. Både bukblad og den ventrale fliken har ofte tenner i kanten. Bladcellene har 15–20 oljelegemer. Arten er særbu. Anteridier og arkegonier dannes på korte sidegreiner. Grokorn er ikke kjent. Sporofytter er ikke kjent.

Stengelblader, den store dorsale fliken.

Økologi

Galleteppemose vokser i løse tuer på berg eller trestammer i relativt fuktige miljøer.

Utbredelse

Galleteppemose har en begrenset vestlig utbredelse og forekommer fra Vest-Agder til Sør-Trøndelag.

Forvekslingsarter

Galleteppemose kan forveksles med almeteppemose og lurvteppemose, men galleteppemose har blad der den lille ventrale bladfliken er omtrent like stor som bukbladene. Galleteppemose har en sterk pepperaktig smak, noe de to andre ikke har.