Vi har fire arter i teppemoseslekta i Norge. Teppemoser vokser i løse matter eller tuer på berg eller trestammer.

Plantene er olivengrønne til brunaktige, av og til gulgrønne. Bladene har to fliker. Den store (dorsale) har tenner eller er helrandet. Den lille (ventrale) er helrandet eller har uregelmessige tenner. Bukbladene er tydelig nedløpende langs stammen. Anteridier og arkegonier dannes på korte sidegreiner.

Viktige bladkarakterer for å skille artene er formen og størrelsen på den lille ventrale fliken i forhold til bukbladene. Bladcellene har mange små oljelegemer. Artene i slekta er særbu. De fleste artene formerer seg kjønnet og forekommer regelmessig med perianter. Grokorn er ikke kjent hos våre arter. Sporene er flercellede og relativt store, 30–50 µm.

Forveksling

Teppemoser skiller seg fra andre arter på kombinasjonen av toflika blad og hele bukblad.

Økologi og Utbredelse

Teppemoser vokser i løse matter eller tuer på berg eller trestammer. De fleste artene foretrekker relativt fuktige habitater, enten det er løvskogsmiljøer eller kystnære miljøer. To av de norske artene er relativt sjeldne og har en begrenset vestlig utbredelse, mens de to andre er vanlig forekommende i store deler av landet nord til Troms.

Videre bestemmelse

Slekta inneholder fire arter. For detaljert beskrivelse og illustrasjoner av artene anbefales:

Damsholt K (2002). Illustrated Flora of Nordic Liverworts and Hornworts. Nordic Bryological Society.

Paton JA (1999). The liverwort flora of the British Isles. Harley Books.