Vi tilbyr en varslingstjeneste som gir deg et vink når noen rapporterer nye funn av en art. Du velger selv hvilken art du vil få varsel om, fra hvilket geografisk område og hvor ofte du vil motta varselet. 

Gjennom varslingstjenesten kan du bli varslet om nye funn. Dette kan være en fremmed art, men også en art som hører naturlig hjemme i Norge. Gjennom tjenesten kan du f.eks. følge spredningen av villsvin Sus scrofa i Norge.

 

Slik abonnerer du på varslingstjenesten

 

Følg denne lenken: http://www.artsportalen.artsdatabanken.no/#/Varsling/

 

Først velger du hvilken art du vil bli varslet om. Det gjør du i feltet «Søk etter art/taksonomisk nivå».

 

 

Når du har valgt art velger du om varslingen skal omfatte funn fra hele landet eller om funnet skal være begrenset til et geografiske områder f.eks. Trøgstad.

 

 

Du har også mulighet for å velge hvor ofte du vil bli varslet. Frekvensen settes i antall dager. Velger du 0 dager vil du bli varslet umiddelbart. Ved en frekvens på 7 dager vil du få e-post varsel én gang i uken med alle nye observasjoner gjort siste uke. Til slutt skriver du inn e-postadressen din. Du administrerer selv dine varsel gjennom din e-post.

Når nye funn av arten du har valgt blir gjort tilgjengelig i Artskart, får du varsel via e-post om funnet. Funn fra mange ulike kilder og institusjoner, inklusiv Artsobservasjoner, blir oppdatert hver natt i Artskart. Vi gjør oppmerksom på at tjenesten er koblet mot Artskart1 og er en del av en eldre løsning.