Foreløpig måkefamilieside. Arten knyttes opp mot den eksisterende siden når den publiseres.