Gallveps er små parasittveps som legger egg på trær, busker eller andre planter. På måter man enda ikke helt forstår får de planten til å lage en utvekst som blir både matpakke og barnerom for vepsens larve. Utveksten kalles en gall, og hver art har sitt unike gall-design.

Gallveps (Cynipidae) er en liten familie parasittveps. I Norge er det hittil funnet 46 arter, men få har jobbet med familien, så det antas at det finnes flere. Overingeniør Arnstein Staverløkk ved Norsk institutt for naturforskning har sammenstilt kunnskapen om gallvepsene i Norge i vår informasjonstjeneste Arter på nett.
–  Gallveps er små insekter som legger eggene sine i ulike plantedeler på trær, busker eller urter. Dette gjør at plantene får en unaturlig vekst. Planten danner en gall rundt egget. Når egget klekker, kommer larven ut til et kombinert hus og matfat – genialt og fascinerende, sier Staverløkk.

Gallveps uten gall

Ikke alle gallveps lager galler. Noen legger eggene sine i gallene til andre arter av gallveps. De kommer altså til ferdige mathus. Det antas at de ikke gjør skade på egg eller larver som er der fra før eller på planten som huser dem. Disse artene betegnes som inkviliner. 
– Vi har ofte observert at det kun er inkvilinen som gnager seg ut av slike galler, så det er mulig de spiser eller dreper vertsegget eller -larven likevel. Her er det mye som ikke er kjent, sier Arnstein Staverløkk.

Synergus thaumacerus er en av artene som legger egg i andre gallveps sine galler, dvs. den er såkalt inkvilin.

Hvordan lages gallen?

Gallene er fortykninger av plantens eget vev, enten i blomst, på blad eller stengel eller i ved eller bark. Mekanismene bak galldannelsen er ikke kjent.
– Det kan være hunnen som sprøyter inn et kjemisk stoff når hun legger egg eller det kan være stoffer utskilt fra egget som danner gallen. Det er flere teorier bak galldannelsen og mye spennende igjen å oppdage. Samme art kan også ha ulike galltyper. Noen arter har to generasjoner, en kjønnet og en ukjønnet og disse har ulike galler, forteller Staverløkk.

Gallen til Diplolepis rosae kan bli stor som en tennisball og har torner og "hår". Man ser ofte de forvedete gallene sitte igjen på greina når bladene har falt av nypebuskene om høsten.

En gall trenger ikke være gallveps

Det er ikke bare gallvepser som lager galler. Blant annet gallmygg, plantevepser, bladlus, sopp og virus kan gi lignende utvekster.
– I Norge bruker gallvepsene kun eik, nyperoser og noen få andre planter som for eksempel knoppurt og mure. Hvis en finner galler på andre arter, for eksempel ask eller vier, er det andre som har vært på ferde, sier Staverløkk.

Kunnskapsoppbygging

Prosjektet «Kartlegging av gallvepser i Norge», som er støttet av Artsprosjektet administrert av Artsdatabanken, danner mye av grunnlaget for dagens kunnskap om gallveps i landet vårt. Gjennom prosjektet ble det funnet hele 22 nye gallveps for Norge. Til sammen er det nå 46 kjente arter her og 44 av disse ble funnet gjennom prosjektet.
– Vi tror at det fortsatt er en del uoppdagete arter i Norge, og det er også en del taksonomisk opprydding som må til. Det oppdaget vi da vi begynte å DNA-strekkode både voksne og larver. Ikke alt var slik det så ut til i utgangspunktet. Blant annet fant vi at individer fra to helt ulike galler viste seg å være genetisk like. Vi antar at det derfor er ulike generasjoner av samme art, istedenfor ulike arter som en tidligere trodde, sier Staverløkk.

Har du lyst til å finne gallvepser?

Det er ikke mange som har jobbet med gallveps i Norge, så her kan det altså dukke opp mye nytt og spennende for de som leter.
– Gallene er gjerne de som er enklest å finne og også artsbestemme. Det kan derfor være lurt å begynne med disse hvis en har lyst å lære seg gallvepser. Gallene kan også tas med inn og legges i for eksempel en tøypose eller et glass med nettinglokk. Noen ganger kommer inkvilinen ut av gallen og noen ganger selve galledanneren. Det er like spennende hver gang, sier Staverløkk.

I Arter på nett har du nå altså oversikt over alle artene som hittil er funnet i Norge, gallene deres og informasjon om hvordan de voksne ser ut – så nå er det bare å gå i gang og lete etter galler og gallveps!

Kontaktpersoner

Arnstein Staverløkk, overingeniør, Norsk institutt for naturforskning
E-post: arnstein.staverlokk@nina.no

Åslaug Viken, prosjektleder Arter på nett, Artsdatabanken
E-post: Aslaug.Viken@artsdatabanken.no