Forvaltingsbrukargruppa for Artsdatabanken er eit rådgjevande organ utnemnt av Klima- og miljødepartementet. Gruppa har følgjande medlemmar:

Kristin Nordli

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Medlem

Daniel Hesby Mathé

​Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Varamedlem
 

Rune Moe

Norges vassdrags- og energidirektorat
Medlem

Anne Johanne Kråkenes

Norges vassdrags- og energidirektorat
Varamedlem
 

Arne Heggland

Statens vegvesen
Medlem

 

Statens vegvesen
Varamedlem
 

Anne Kjos Veim

Fiskeridirektoratet
Medlem

Gunnstein Bakke

Fiskeridirektoratet
Varamedlem
 

Ivar Ekanger

Landbruks- og matdepartementet
Medlem

Linn Viken Bøe

Landbruks- og matdepartementet
Varamedlem

Yngve Svarte

Miljødirektoratet
Medlem

Anne Sundbye

Miljødirektoratet
Varamedlem