Antall arter i hver risikokategori

Antall arter som utgjør ingen kjent risiko NK, lav risiko LO, potensielt høy risiko PH, høy risiko HI eller svært høy risiko SE i Fastlands-Norge med havområder.

Fordeling på risikokategori i ulike artsgrupper

Antall etablerte arter i Fastlands-Norge fordelt på risikokategoriene ingen kjent risiko NK, lav risiko LO, potensielt høy risiko PH, høy risiko HI og svært høy risiko SE for pattedyr, sopp, insekter og karplanter.

Endringer fra 2012 til 2018

Oversikt over antall arter som har fått en høyere eller lavere kategori i 2018, enn de hadde i 2012, fordelt på 21 artsgrupper. Artsgrupper der ingen av artene har endret kategori er ikke inkludert.

Hvordan artene påvirker naturmangfoldet, vist ved de ni kriteriene

Antall fremmede arter fordelt på kriterieum A - C (invasjonspotensial) og kriterium D - I (økologisk effekt) 

Spredningsveier

Oversikt over hvor stor andel av spredningstilfellene til norsk natur som representerer henholdsvis rømming/forvilling (44 %), egenspredning (6 %), blindpassasjer (15 %), utsetting (6 %) og «forurensning» eller korridorer (29 %)