Forskerskolen i biosystematikk (ForBio) er et initiativ opprettet for å møte samfunnets behov for kunnskap om biodiversitet. Dette skjer blant annet gjennom kompetanseoppbygging for studenter innen zoologi og botanikk - og for andre interesserte som behøver biosystematisk kompetanse. For å oppnå dette tilbys et bredt spekter av praktiske og teoretiske kurs.

ForBio ble startet i 2010 som et nettverk av norske og svenske universiteter og inkluderer nå alle nordiske land. De har bygd opp et rikholdig tilbud av praktiske og teoretiske kurs, med internasjonalt anerkjente kursholdere. ForBio støttes av Artsdatabanken (Artsprosjektet) og Forskningsrådet. Arbeidet koordineres av universitetsmuseene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.

I løpet av 2019 tilbys blant annet disse kursene:

Dyreplanktonsamfunn - Taksonomi og metoder

25.april - 5. mai, Espegrend Marinbiologisk stasjon, Universitetet i Bergen

Dette kurset kombinerer felt og labarbeid med forelesninger for å gi deltakerne verktøy for å studere sammensetning av dyreplanktonsamfunn. Kurset vil gi grunnleggende taksonomisk kunnskap om dyreplankton, og kunnskap om ulike metoder for innsamling. Les mer om kurset her:

ForBio and MEDUSA course: Zooplankton Communities - Taxonomy and Methods

Påmeldingsfrist: 15. februar 2019

Zoologisk nomenklatur

3.-7.juni, Muséum national d'Histoire naturelle, Paris

Taksonomer har et felles globalt språk - de internasjonale kodene av nomenklatur. Dette kurset vil gi et overblikk av historien til biologisk nomenklatur, og en diskusjon rundt forholdene mellom fylogeni, taksonomi og nomenklatur. Den zoologiske koden vil bli presentert i detalj.

Les mer om kurset her:

DEST and ForBio course: Zoological Nomenclature

Påmeldingsfrist:1. april 2019

Kurs i dødved, Russland

24.-28. juni, Voronezhsky State Nature Biosphere Reserve, Russland

Dette intensive kurset er organisert av Universitetsmuseet i Bergen, Statsuniversitetet i Moskva, Norsk institutt for naturforskning, Universitetet i Oslo, Voronezhsky State Nature Biosphere Reserve og ForBio, med støtte av universitetet i Helsinki og DIKU.

Kurset består av forelesninger, workshops, ekskursjoner og en obligatorisk eksamen. Målgruppen er masterstudenter og stipendiater. Les mer om kurset her:

ForBio and UiB: Dead Wood Course 2019

Påmeldingsfrist: 1. mars 2019

Systematikk, morfologi og evolusjon av marine snegler

17.-28. september. Marine Biological Station "Vostok", Primorsky Krai, Russland

Universitetsmuseet i Bergen, ForBio tilbyr et internasjonalt kurs på systematikk, morfologi og evolusjon av marine snegler (Mollusca), sammen med to russiske institusjoner: Shirshov Institute of Oceanology og National Scientific Center of Marine Biology, Russian Academy of Sciences.

Kurset vil gi deltakerne en unik mulighet til å få oppdatert kunnskap i ulike aspekter av marine sneglers biologi samt erfaring med felt- og labarbeid. Les mer om kurset her:

ForBio and Medusa Course: Systematics, Morphology and Evolution of Marine Molluscs

Påmeldingsfrist: 1. april 2019

 

Flere kurs vil bli annonsert i løpet av året, så følg med på nettsiden til ForBio.