Forskerskolen i biosystematikk (ForBio) er et initiativ opprettet for å møte samfunnets behov for kunnskap om biodiversitet. Dette skjer blant annet gjennom kompetanseoppbygging for studenter innen zoologi og botanikk - og for andre interesserte som behøver biosystematisk kompetanse. For å oppnå dette tilbys et bredt spekter av praktiske og teoretiske kurs.

ForBio ble startet i 2010 som et nettverk av norske og svenske universiteter og inkluderer nå alle nordiske land. De har bygd opp et rikholdig tilbud av praktiske og teoretiske kurs, med internasjonalt anerkjente kursholdere. ForBio støttes av Artsdatabanken (Artsprosjektet) og Forskningsrådet. Arbeidet koordineres av universitetsmuseene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.

I løpet av høsten 2019 og våren 2020 tilbys blant annet disse kursene:

Introduksjon til fylogenetiske metoder

18. – 22. november, Universitetet i Bergen

Dette er et introduksjonskurs som skal gi studentene det de trenger for å utføre fylogenetiske analyser. Kurset dekker den grunnleggende teorien bak fylogenetiske analyser og fokusere på bruk av DNA-informasjon. Deltakerne vil lære hvordan de skal forberede og utforske datasettene sine, samt lære å analysere disse. Les mer om kurset her:

ForBio and UiB course: Introduction to phylogenetic methods

Påmeldingsfrist: 14. oktober 2019

Hydrozoer: Diversitet, systematikk og biologi

7.-13. mai 2020. Espegrend Marinbiologiske forskningsstasjon, Universitetet i Bergen

Hydrozoer er en divers og vidt utbredt gruppe nesledyr som har stor økologisk betydning. I løpet av kurset skal deltakerne få et overblikk over diversiteten innad i gruppen samt deres økologi, evolusjon og systematikk. 

Gjennom felt- og labarbeid skal deltakerne få et praktisk og teoretisk grunnlag for videre studier av hydrozoer. Mål med kurset er lære å identifisere de vanligste artene hydrozoer i norske farvann og lære seg metoder for å samle inn disse.

Les mer om kurset her: ForBio and Artsdatabanken course: Diversity, Systematics and Biology of Hydrozoa

Påmeldingsfrist: 24. februar 2020

 

Flere kurs vil bli annonsert i løpet av året, så følg med på nettsiden til ForBio.